Historie


Een heerlijk boerenerf

Boerderij Het Lange Broek is gebouwd in 1956, tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, en tot 1998 in gebruik geweest als agrarisch bedrijf. Er werden koeien en varkens gehouden. De schaalvergroting in de landbouw zorgde er de afgelopen decennia voor dat veel agrarische bedrijven stopten. Eind 20e eeuw stopte ook deze boerderij. Het land werd verkocht aan andere boeren en enkele jaren later werd ook de boerderij met het erf verkocht.

Historie boerderij Het Lange Broek

Verbouwd

In 2009 maakten de huidige eigenaren -Hanneke Hietink en haar man- kennis met het plekje en waren direct verkocht. Zij kochten de inmiddels vervallen boerderij. Binnen enkele weken waren enkele kamers weer bewoonbaar en in juni 2000 verhuisden ze. Twee jaar later werd de deel van de boerderij na een intensieve verbouwing bij het woonhuis getrokken.

graafmachine- waterpoel

Van boerenland naar EHS

In datzelfde jaar kon 7,4 ha aangrenzend grasland worden gekocht. Deze grond viel binnen de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waardoor subsidiemogelijkheden openstonden om de grond om te vormen tot natuurterrein. Enkele jaren later volgde nog 4 hectare, waardoor de totale oppervlakte van ‘Het Lange Broek’ met erf en huis nu 12 hectare telt.
Hoewel huis en erf hun agrarische functie hebben verloren, is het karakter niet verloren gegaan. Wie Het Lange Broek bezoekt, ervaart direct de gemoedelijkheid en rust van een heerlijk boerenerf.

afgraving waterpoel

weidse-luchten