Natuur


Veelzijdige natuur

De natuur rond Het Lange Broek is veelzijdig. Dat heeft alles te maken met de ligging: precies in het overgangsgebied van Utrechtse Heuvelrug naar het stroomgebied van de Kromme Rijn.
Aan de zuidzijde strekken zich natte graslanden uit. In een deel daarvan heeft de achterliggende jaren natuurontwikkeling plaatsgevonden. Een project van eigenares Hanneke Hietink, die na haar studie bos- en natuurbeheer haar visie en passie in dit gebied kwijt kan.

weidse-luchten

 

Mooi in alle jaargetijden

Blauwborst, roodborsttapuit, kuifeend, witgat, tjiftjaf, zwartkop, fitis, watersnip: alleen al de verscheidenheid aan vogelsoorten laat zien hoeveel moois Het Lange Broek herbergt. Reeën hebben er hun vaste rustplekken in het jonge bos en laten zich vaak zien. Ook de vos laat zich regelmatig zien, tijdens het doorkruisen van zijn territorium. In het voorjaar dartelen er oranjetipjes boven de zee van bloeiende pinksterbloemen. In en rond de poelen wemelt het van de libellen en amfibieën. Regelmatig ligt er een ringslang te zonnen op een beschutte oever.
Bij de oude fruitbomen op het erf wemelt het in de nazomer van de insecten, die zich tegoed doen aan het fruit. Een ideale kans om hoornaars te zien jagen op vlinders en andere insecten.

Wanneer je ook komt: in elk jaargetijde heeft Het Lange Broek leuke verrassingen voor de natuurliefhebber in petto.

sneeuw

 

Landgoed Broekhuizen

Aan de noordzijde ligt de oude buitenplaats Broekhuizen, met haar oude beukenlanen, reusachtige solitaire eiken en beuken, waterpartijen en hooilanden. Een ideale omgeving voor holenbroeders als spreeuw, grote bonte specht en holenduif. In het vroege voorjaar staan er stinsenplanten zoals vingerhelmbloem, daslook en bosanemoon. Op de zonnige oevers van de sloten en vijvers zijn regelmatig ringslangen te zien.

Landgoed-Broekhuizen

Geniet met ons mee van de prachtige natuur. Er zijn verschillende wandelingen mogelijk, met ons erf als start- en eindpunt.